TJ Aerospace tiếp tục làm việc trên cơ sở sản xuất CNC tại Việt Nam

TJ Aerospace tiếp tục làm việc trên cơ sở sản xuất CNC tại Việt Nam

TJ Aerospace đang thực hiện tiến bộ lớn trong cơ sở sản xuất CNC ở đông nam á.

Sẵn sàng để cắt kim loại này mùa thu 2019.

Chia sẻ bài đăng này